ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Атанас Атанасов (1942-) хореограф
За Атанас Атанасов

Атанас Колев Атанасов е роден на 3 април 1942 г. в с. Михалич, Хасковско. Завършва средно образование в Казанлък и Дър­жавно хореографско училище в София. След во­енната му служба в Стара Загора започва практи­ката му като хореограф.

През 1965 година сфор­мира танцов състав при Профсъюзен дом на транспортните работници, който е един от пър­вите самодейни старозагорски състави, които участват на меж­дународни фестивали. Ръководител е на Ансамбъл за народни песни и танци към Окръжния народен съвет – Стара Загора, в който работи като методист в отдел „Култура” (от 1970). Сфор­мира първия професионален ансамбъл за народни песни и танци „Загоре” в града (1973) и има големи заслуги към неговата дейност като главен художествен ръководител и хореограф.

Има големи успехи в турнета до – СССР, Чехословакия, Унгария, Ру­мъния, Полша, Турция, Австрия, Франция, Испания, Германия, Италия, Гърция, Дания и др., както и в страната ни. Създател е на Танцов ансамбъл при ДЗУ и на Танцов ансамбъл при Проф­съюзен дом за култура в Стара Загора. Създател е на танците: „Пролет пролети в Загора”, „Копаница”, „Тракийска младост”, „Пролетен женски танц”, „Коледари”, „Кукери”, „Птицата”, „Надиграване”, „Акрани”, „Ратай и девойка”, „Тракийски мъжки танц”, „Гълъбовска сюита”, „Девятка”, „Източнотракийски танц“,„Наздравица“, „Главанска сюита“, „Родопски танц“, „Полъх от Сакар .
Радостина Йовкова народна певица
Радостина Йовкова
певица


Българския хореограф Никола Колев
Никола Колев
хореограф


Българския гайдар Венцислав Андонов
Венцислав Андонов
гайдаArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия