ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Атанас Атанасов (1942-) хореограф
За Атанас Атанасов

Атанас Колев Атанасов е роден на 3 април 1942 г. в с. Михалич, Хасковско. Завършва средно образование в Казанлък и Дър­жавно хореографско училище в София. След во­енната му служба в Стара Загора започва практи­ката му като хореограф.

През 1965 година сфор­мира танцов състав при Профсъюзен дом на транспортните работници, който е един от пър­вите самодейни старозагорски състави, които участват на меж­дународни фестивали. Ръководител е на Ансамбъл за народни песни и танци към Окръжния народен съвет – Стара Загора, в който работи като методист в отдел „Култура” (от 1970). Сфор­мира първия професионален ансамбъл за народни песни и танци „Загоре” в града (1973) и има големи заслуги към неговата дейност като главен художествен ръководител и хореограф.

Има големи успехи в турнета до – СССР, Чехословакия, Унгария, Ру­мъния, Полша, Турция, Австрия, Франция, Испания, Германия, Италия, Гърция, Дания и др., както и в страната ни. Създател е на Танцов ансамбъл при ДЗУ и на Танцов ансамбъл при Проф­съюзен дом за култура в Стара Загора. Създател е на танците: „Пролет пролети в Загора”, „Копаница”, „Тракийска младост”, „Пролетен женски танц”, „Коледари”, „Кукери”, „Птицата”, „Надиграване”, „Акрани”, „Ратай и девойка”, „Тракийски мъжки танц”, „Гълъбовска сюита”, „Девятка”, „Източнотракийски танц“,„Наздравица“, „Главанска сюита“, „Родопски танц“, „Полъх от Сакар .
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия